Program Týdne vědy a techniky

Čeština, slovníkář a slovník
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

st 8. 11., 10:00
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ
Téma: jazyk a literatura
přednáška

Přednáška pro studenty 3. ročníku víceletého gymnázia představí práci současného lexikografa, a to zejména na základě zkušenosti se zpracováním Akademického slovníku současné češtiny (http://www.slovnikcestiny.cz).
Mgr. Michaela Lišková
Ústav pro jazyk český AV ČR