Program Týdne vědy a techniky

Neologismy z oblasti gastronomie
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

po 6. 11., 18:00
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: jazyk a literatura
vědecká kavárna

Přednáška výběrově představí novou slovní zásobu z oblasti gastronomie. Jde např. o názvy pomazánek a dipů (guacamole; hummus), salátů (coleslaw; kimči), dezertů (brownies; cupcake), nápojů (bubble tea; matcha) nebo koření a dochucovadel (garam masala; wasabi). Přejímky pocházejí z mnoha jazyků; jejich grafická ani zvuková podoba často ještě není ustálena, dokončeno není ani zařazení do morfologického systému češtiny.
Mgr. Michaela Lišková
Ústav pro jazyk český AV ČR