Program Týdne vědy a techniky

Nářečí českého národního jazyka
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

út 7. 11., 17:30
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: jazyk a literatura
přednáška

Je všeobecně známo, že poněkud jinak se mluví v Čechách, jinak na Moravě a ve Slezsku. Různě se mluví i v jednotlivých částech Česka. Přednáška se bude věnovat tradičním teritoriálním dialektům českého národního jazyka, jejich vzniku a rozdělení. Ve výkladu budou představeny jednotlivé nářeční skupiny a podskupiny, jejich hlavní znaky budou doloženy četnými příklady včetně autentických nářečních nahrávek.
PhDr. Hana Konečná
Ústav pro jazyk český AV ČR
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR