Program Týdne vědy a techniky

Etymologický slovník jazyka staroslověnského
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení ÚJČ AV ČR Brno

čt 9. 11., 10:30
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: jazyk a literatura
den otevřených dveří
přednáška

Přednáška v rámci Dne otevřených dveří ÚJČ AV ČR. Přednášející seznámí účastníky s etymologickým slovníkem nejstaršího slovanského spisovného jazyka, který vzniká v etymologickém oddělení ÚJČ AV ČR v Brně. Na ukázkách hesel slovníku bude demonstrovat proces vzniku tohoto etymologického lexikálního díla, nastíní způsob práce, etymologické metody a skrze jazykový materiál přiblíží zájemcům život našich předků.

Datum a doba otevření:
9. listopadu 10:30
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Ústav pro jazyk český AV ČR