Program Týdne vědy a techniky

Technologie, které změnily naše poznání (geofyzika, astronomie, fyzika atmosféry)
Pořádá: Geofyzikální ústav AV ČR

út 7. 11., 17:00 - 19.00
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost
Téma: astronomie, fyzika, technika a technologie
přednáška

Tři vědecké ústavy Akademie věd ČR sídlící ve spořilovském vědeckém areálu - Astronomický ústav, Geofyzikální ústav
a Ústav fyziky atmosféry – seznámí zájemce během komponované přednášky s technologiemi v daném oboru, které významným způsobem dokázaly změnit náš každodenní život. Posluchači se dozví, jak technologie vylepšily předpovědi počasí, jaké nečekané objevy jsme učinili díky moderním dalekohledům a co nás seismická tomografie naučila o nitru Země.
RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
RNDr. Soňa Ehlerová, PhD.
Astronomický ústav AV ČR