Program Týdne vědy a techniky

Den otevřených dveří v Etnologickém ústavu AV ČR, Kabinet hudební historie
Pořádá: Etnologický ústav AV ČR, Kabinet hudební historie

út 7. 11.
st 8. 11.
Věková skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: historie
den otevřených dveří

Kabinet hudební historie je od roku 2003 součástí jednoho z výzkumných pracovišť Etnologického ústavu AV ČR. Jeho hlavním úkolem je pramenný výzkum v oblasti historie české a evropské hudební kultury od pozdního středověku s těžištěm v bádání o hudbě 18.–20. století a v dlouhodobě koncipovaných projektech kritických edic notových pramenů.
 
Další informace: www.imus.cz/

V rámci Dne otevřených dveří v Etnologickém ústavu AV ČR, Kabinet hudební historie můžete navštívit tyto akce:

Hudba ve středověkém skriptoriu

út 7. 11., 9:00–17:00
Věková skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, studenti SŠ
Téma: historie
den otevřených dveří
přednáška

Přednášku může doplnit workshop, jenž zájemcům zprostředkuje interaktivní seznámení se způsobem psaní textů a not ve středověkém skriptoriu, od výroby papíru, míchání inkoustu až po vlastní pokusy psát noty (a texty) kaligrafickým perem.
doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR
H. Vlhová Wörner je generální editorkou souhrnné kritické edice zpěvů a textů v Jistebnickém kancionále, autorkou souborného kritického komentovaného vydání latinských mešních tropů z českých rukopisů 11.–16. století a dlouhodobě se zabývá též katalogizací středověkých rukopisů a jejich repertoáru.

Vzpomínka na Karla Husu v jeho rodném domě

st 8. 11., 17:00–20:00
Věková skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: historie
den otevřených dveří
výstava

Cílem výstavy a průvodního programu (přednášky) je seznámení s autentickým místem narození a dětských let předního českého hudebního skladatele 20. století Karla Husy (1921–2016). Místo setkání zájemců bude upřesněno při registraci.