Ohrožená semínka
Pořádá: LogIQ - Kluby nadaných dětí

film

pondělí 11. 11., 17:30
Věková skupina: rodiny s dětmi, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: biologie, technika a technologie, životní prostředí
Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po celém světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je současně zárodkem budoucích.