Videomapping na budovu Akademie věd ČR k 30. výročí 17. 11. 1989
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

videomapping

sobota 16. 11., 18:00; 18:30; 19:00; 19:30
Věková skupina: rodiny s dětmi, mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie, svět vědy
Videomapping diváky provede klíčovými událostmi československých a českých dějin po roce 1945 s důrazem na domácí a mezinárodní dění listopadu a prosinci 1989. Záměrem světelné projekce je poukázat na skutečnost, že pro společnost klíčové hodnoty jako demokracie, svoboda, pluralita, názorová otevřenost a tolerance nejsou samozřejmým a jednorázovým, „darem”, který nám sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla, ale spíše cestami a podobami, které jsou kontinuálně (znovu)utvářeny.