Senioři na trhu práce
Pořádá: Národohospodářský ústav AV ČR

přednáška

čtvrtek 14. 11., 15:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: ekonomie, sociologie
Česká republika stárne, což má zásadní dopady na trh práce a penzijní systém. Přednáška se bude zabývat vývojem českého trhu práce starších pracovníků ve srovnání se zahraničím. Pomocí unikátního výběrového šetření mezi staršími pracovníky ukážu základní faktory přechodu do důchodu, dopady prodlužování věku odchodu do důchodu, vliv zdravotních faktorů na odchod do důchodu. Budu též diskutovat vztah mezi trhem práce a důchodovým systémem.

Přednášející

Ing. Filip Pertold, Ph.D.
Národohospodářský ústav AV ČR
Výzkumný pracovník a koordinátor v think-tanku IDEA při CERGE-EI. V roce 2013 získal ocenění Neuron Impuls Prize. Působil též jako výzkumník na Aarhus University v Dánsku, ve Světové bance a na University of Illinois. Ve svém výzkumu se věnuje zejména vzdělávání, aplikované mikroekonomii, veřejné ekonomice, trhu práce, školství a zdraví. Kromě psaní vlastních studií se podílí supervizí na vzniku dalších výstupů IDEA. Věnuje se tématům demografie a demografické stárnutí, věk odchodu do důchodu, rodinná politika, dvouleté děti do mateřské školky – ano či ne, podpora rodin s dětmi, minimální mzda, zaměstnávání všeobecně.