Od husího brku k tiskařskému lisu
Pořádá: Knihovna AV ČR

akce na pracovišti
workshop

úterý 12. 11., 8:00–9:30
čtvrtek 14. 11., 8:00–9:30
pátek 15. 11., 8:00–9:30
Věková skupina: rodiny s dětmi, 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie, jazyk a literatura, technika a technologie, umění
Workshop je založen na teoretickém vysvětlení a praktické ukázce vynálezu knihtisku, který byl tehdejší tzv. informační revolucí srovnatelnou s dnešním využitím internetu. Představí, jakou podobu měla kniha a co znamenala pro člověka v pozdním středověku. Účastníci workshopu si vyzkouší, jak těžké bylo namalovat iniciálu nebo vytvořit tisk pomocí tiskařského lisu z dob Johanna Gutenberga v kontrastu s dnešními rozvinutými technologiemi.
K dispozici bude vybavení tiskařské a písařské dílny.

Přednášející

Mgr. Markéta Poskočilová
Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Vystudovala archivnictví a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a od podzimu roku 2017 je doktorandkou na tomtéž ústavu. Zabývá se zpracováním knihovny olomoucké kapituly, především prvotisky a paleotypy. Věnuje se popularizaci středověkého písemnictví a raného knihtisku (prvotisky.cz).