Jiskrový výboj – užitečný pomocník při výrobě nanočástic
Pořádá: Ústav termomechaniky AV ČR

přednáška

úterý 12. 11., 11:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: fyzika
Jiskrový výboj je známý a jednoduchý fyzikální jev spojený s průchodem pulzu elektrického proudu ionizovaným plynným prostředím za doprovodu charakteristického světelného záblesku. Jiskrový výboj si v minulosti našel několik zásadních uplatnění. Je spojen se začátky radiotelegrafie na přelomu 19. a 20. století, a je také nedílnou součástí fungování zážehových spalovacích motorů. Jiskrový výboj ovšem také umožňuje vyrobit nanočástice z prakticky libovolného elektricky vodivého materiálu.

Přednášející

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR
Tomáš Němec absolvoval magisterské a doktorské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Pracuje v oddělení elektrotechniky a elektrofyziky Ústavu termomechaniky AV ČR a zabývá se teorií nukleačních dějů, experimentální syntézou kovových nanomateriálů a využitím nanomateriálů pro vodíkové palivové články. V rámci mezinárodní spolupráce pracoval v Oak Ridge National Laboratory (USA), Institute of Aerospace Thermodynamics (Univerzita Stuttgart, Německo), a Industrial Technology Research Institute (Tchaj-wan). Je členem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS a od r. 2018 je předsedou České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry.