CHEMIE – globální hrozba nebo řešení globálních problémů?
Pořádá: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR

science show

úterý 12. 11., 10:00

Program probíhá v Červené aule.

Program vznikl ve spolupráci s British Council.

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: chemie
Oxid uhličitý a plasty jsou v současnosti nejčastěji zmiňovanými problémy světa. Známe jejich podstatu a rozumíme souvislostem jejich vzniku, výroby, použití a zpracování? Jak souvisí s těžbou a využitím ropy? Jak může pomoci každý z nás? Interaktivní přednáška plná zajímavých experimentů ukáže, v čem problémy vězí a naznačí jejich možná řešení.

Přednášející

Michael Londesborough, Ph.D.
Ústav anorganické chemie
Michael Londesborough je vědec britského původu, který dlouhodobě působí v Česku. Vedle výzkumu sloučenin boru v Ústavu anorganické chemie AV ČR se zabývá popularizací vědy, přičemž spolupracuje na projektech s Britskou radou v Praze, AV ČR, Českou televizí, Národním technickým muzeem a dalšími.