Archeologie bojišť 1. světové války
Pořádá: Muzeum Vysočiny Jihlava

akce na pracovišti
vědecká kavárna

středa 13. 11., 17:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie
Archeologie bojišť je novým a dynamicky se rozvíjejícím vědeckým oborem, který nám přináší zcela nový pohled na průběh vojenských operací a život v zákopech. Výsledky archeologických výzkumů karpatského bojiště z let 1914-1915 na Východním Slovensku představí členové sdružení Zákopy.cz.

Přednášející

Mgr. Jakub Těsnohlídek
Archaia Brno, o. p. s., pracoviště Jihlava