Psychologie demokracie a demokratů – to jsou paradoxy!
Pořádá: Psychologický ústav AV ČR

přednáška

neděle 17. 11., 14:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: psychologie, sociologie
K čemu je demokracie dobrá? Kde se demokracii daří? Kde je na světě demokratů nejvíce a nejméně? Jak je na tom Evropa? Jak se pozná demokrat? Jsou Češi demokrati? Patříme na Východ či Západ? Zbavili jsme se už totality v nás? Co je to post-totalitní syndrom? Revoluční ideály: volnost-rovnost-bratrství anebo Pravda a láska? Role slušnosti. Rozdělené společnosti. Jsme pro demokracii dost dobří? Paradoxy demokracie. Starost o demokracii.

Přednášející

PhDr. Martina Klicperová, CSc.
Psychologický ústav AV ČR
Dr. M. Klicperová je vědeckou pracovnicí Psychologického ústavu AV ČR a spolupracovnicí San Diego State Univesity v USA. Dlouhodobě se věnuje politické psychologii a psychologii demokracie. Je autorkou a spoluautorkou četných vědeckých publikací, mj. knihy Demokratická kultura v České republice.