Společnost, rizika a politika klimatické krize v České republice
Pořádá: Sociologický ústav AV ČR

přednáška

středa 13. 11., 15:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: sociologie
Osvícenský optimismus, který věřil v možnost ovládnutí vnějšího světa člověka prostřednictvím rozvoje technologických schopností, vedl svými vedlejšími negativními efekty, které spolu s pokrokem produkoval, k tomu, že se moderní společnost stala sama sobě problémem. Slavný německý sociolog U. Beck ji nazval společností rizikovou. Tato rizika se dnes nejvýrazněji projevují v podobě klimatické krize, která se v České republice ohlašuje suchem a vlnami horka.

Přednášející

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR