Klima Česka pro 21. století
Pořádá: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

akce na pracovišti
přednáška

sobota 16. 11., 17:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: fyzika, životní prostředí
Už několik desítek let upozorňují klimatologové politiky na riziko změn klimatu. Až v poslední době, kdy jsou klimatické změny už neoddiskutovatelné, začínají politici brát toto riziko vážně. Naplňují se tedy pesimistické scénáře změn klimatu? Co čeká Českou republiku v tomto století? S jakými přírodními vlivy se budou naši potomci potýkat? A kde budou největší rizika pro Českou republiku?

Přednášející

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav, Solární a ozónová observatoř, Hradec Králové