Měřítko pro stav kultury státu – 150 let proměn základního školství
Pořádá: Pedagogická fakulta UK

přednáška

středa 13. 11., 15.00 - 18.00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, sociologie
"Měřítko pro stav kultury státu spočívá ve všeobecném lidovém vzdělání“ – uvedl před 150 lety Leopold Hasner návrh říšského školského zákona, který zásadně zreformoval naši základní školu. Přednáška prof. J. Pokorného z Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK bude doplněná výstavou ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského. Navazovat bude panelová diskuse o aktuálních otázkách vzdělávání a přípravy učitelů za účasti akademických pracovníků, studentů, absolventů a zástupců pedagogické praxe.

Přednášející

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Prof. J. Pokorný působí na Katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK od roku 1993 a od roku 1996 zastává pozici ředitele Všeodborového archivu ČMKOS. Je profesorem a garantem doktorského studia v oboru České a československé dějiny, přednáší obecné dějiny a je členem řady odborných rad a komisí.