Genetické modifikace aneb proč se bojíme vlastních schopností?
Pořádá: Biofyzikální ústav AV ČR

přednáška

pondělí 11. 11., 11:00

Přednáška vycházející z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost AV 21.

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: biologie, životní prostředí
Mohou genetické modifikace pomoci s řešením problémů souvisejících se změnami klimatu? Je věda nebezpečná, nebo jsou nebezpeční spíše vědci? Kdo rozhoduje, co je správné? Přežívá lidstvo díky inovacím? A jak bude vypadat výzkum v budoucnosti?

Přednášející

RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Biofyzikální ústav AV ČR
RNDr. Roman Hobza, Ph.D., (1976) vystudoval genetiku a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně a Centru strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci se zabývá zejména moderními metodami genomiky. Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně přednáší genové inženýrství a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Jihočeské univerzitě přednáší evoluční genomiku.