Udělej něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro naši planetu! Přestaň plýtvat potravinami!
Pořádá: Sociologický ústav AV ČR

přednáška

pondělí 11. 11., 9:00

Přednáška vycházející z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost AV 21.

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: sociologie, životní prostředí
Plýtvání potravinami představuje velký problém dneška. Na přednášce se dozvíte kolik potravin a proč se vyhodí v českých domácnostech, co vede lidi k šetření potravinami a jak plýtvání vnímá česká společnost. Představíme vám chování spotřebitelů, nahlédneme do problematiky prodeje nedokonalé, tedy křivé, zeleniny a ovoce a doufáme, že vás inspirujeme k tomu, abyste se na potraviny začali dívat trošku jinak!

Přednášející

Mgr. Radka Hanzlová
Sociologický ústav AV ČR
Ve svém profesním a studijním životě se Mgr. Radka Hanzlová zabývá výzkumem veřejného mínění, problematikou dotazníkových šetření, řešením metodologických otázek a problémů, měřením ekvivalence a problematikou plýtvání potravinami a s tím souvisejících oblastí.