Městský veřejný prostor a politika
Pořádá: Ústav dějin umění AV ČR

přednáška

neděle 17. 11., 11:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: umění
Městský veřejný prostor je – vedle svých jiných funkcí – i místem politického života. Od doby athénské agory po naši Sametovou revoluci nebo hnutí Occupy Wall Street v New Yorku byla náměstí scénou, na níž občané rozmlouvali o společných záležitostech a zájmech „obce“ nebo zde o ně bojovali. Přednáška ukáže především na příkladech současných měst, jak jejich forma podporuje nebo naopak omezuje tento hlubší sociálně politický smysl městských veřejných prostorů.

Přednášející

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Ústav dějin umění AV ČR
Petr Kratochvíl je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR. Zaměřuje se především na moderní a současnou architekturu a ve své práci se dlouhodobě zabývá problematikou veřejného prostoru. Je autorem knihy Veřejný prostor v ohrožení?, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Artefactum.