Není spánek jako spánek – hibernace netopýrů, stav, který by člověk nepřežil
Pořádá: Ústav biologie obratlovců AV ČR

akce na pracovišti
přednáška

pondělí 11. 11., 8:00 - 16:00, čas přednášky na vyžádání u kontaktní osoby
Věková skupina: rodiny s dětmi, mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: biologie
Netopýři mírného pásma přežívají nepříznivé zimní období, kdy nemají přístup k potravě, ve stavu strnulosti – hibernaci. Během tohoto období se extrémně mění jejich fyziologické pochody, na minimum se snižuje metabolismus, tep srdce, dýchání i imunitní odpověď. Jak je tedy možné, že netopýři v takovém stavu přežijí útoky patogenů, rušení nebo útoky predátorů? K pochopení těchto problémů přispívá i náš výzkum netopýrů v jeskyních Moravského krasu.

Přednášející

Doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA
Ústav biologie obratlovců AV ČR