Stárnutí populace a nádory: hrozba pro budoucnost?
Pořádá: Univerzita Karlova: 1. lékařská fakulta

vědecká kavárna

pondělí 11. 11., 17:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: biologie
Lidé se dožívají stále vyššího věku, což je podmíněno zejména stoupající životní úrovní a kvalitou zdravotní péče. Intenzivně se diskutuje otázka nutnosti důchodové reformy, ale situace je daleko složitější. Stárnutí je spojeno s řadou přidružených nemocí včetně těch zhoubných. Ty jsou podmíněny poklesem aktivity mechanismů opravujících genetické chyby ve stárnoucím genomu. Je tedy nutné s významným předstihem připravit finanční a lidské zdroje, které umožní důstojný život seniorské populace.

Přednášející

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK