Den otevřených dveří na Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Pořádá: Ústav analytické chemie AV ČR

akce na pracovišti
exkurze

pátek 15. 11., 9:00 – 12:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: chemie
TÉMATA EXKURZÍ:
• Využití elektromigračních metod přes selektivní membrány při úpravě a obohacení biologických, klinických a environmentálních vzorků
• Mikrofabrikované analytické systémy
• Využití izoelektrické fokusace v gradientu pH k analýzám směsí s obsahem amfolytů biologického původu a mikroorganismů
• Nové postupy při stanovení obsahu sloučenin v ovzduší a aerosolech