Program Týdne vědy a techniky

Meteorologické jevy
Pořádá: Ústav fyziky atmosféry AV ČR

po 6. 11., 18:00
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, životní prostředí
den otevřených dveří
přednáška

V atmosféře se vyskytuje mnoho zajímavých meteorologických jevů, z nichž některé mohou být dokonce člověku nebezpečné. Přednáška vysvětluje zajímavosti, se kterými se můžete setkat v ČR. Seřadíme jevy podle měřítka, tj. jak jsou velké, a vysvětlíme si, jak vznikají např. kroupy nebo tornáda.
Dr. Zuzana Chládová nebo Dr. Petr Zacharov
Ústav fyziky atmosféry AV ČR