Když se molekuly ZVĚTŠÍ!
Pořádá: Ústav anorganické chemie AV ČR

science show

út 6. 11., 11:00

Program vznikl ve spolupráci s British Council.

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: chemie
Mnohé z nejdůležitějších molekul, s nimiž přijdeme do styku, jsou malé. Jako například kyslík, který má pouze 2 atomy nebo voda se 3 atomy. Známe také molekuly středně velké, jako je například glukóza, jež má atomů 24. Ale pak máme molekuly, a ty jsou opravdu, opravdu VELKÉ! Stovky tisíc atomů velké! Miliony atomů velké! A zde se nacházíme ve světě polymerů, kterým vás provede jeden z největších popularizátorů vědy, Michael Londesborough.

Přednášející

Michael G. S. Londesborough
Ústav anorganické chemie AV ČR
Michael Londesborough je vědec britského původu, který dlouhodobě působí v Česku. Vedle výzkumu sloučenin boru v Ústavu anorganické chemie AV ČR se zabývá popularizací vědy, přičemž spolupracuje na projektech s Britskou radou v Praze, AV ČR, Českou televizí, Národnímo technickým muzeem a dalšími.