České století: Je to jen rock´n´roll (1976)
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR

film s přednáškou

čt 8. 11., 10:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Někoho zavřeli? Ne, ale zavřou! Ta slova charakterizují atmosféru doby. Ale cosi v ní, zatím nejistě, nazrává. Odehrává se schůzka, zvláštním způsobem důležitá pro celý další vývoj českého disentu. Na jedné straně dramatik a spisovatel Václav Havel, na druhé Ivan Martin Jirous, zvaný Magor, vedoucí hudební skupiny The Plastic People Of the Universe. Tak trochu setkání dvou světů, stojících na jedné straně barikády. Těžké setkání, které cosi odhaluje a zároveň klade otázky. Jak vlastně dál.

Přednášející

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů
Zaměřuje se na československé dějiny 20. století, studim opozice a odporu proti komunistickému režimu a polsko-československými vztahy.