České století: Všechnu moc lidu Stalinovi (1948)
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR

film

út 6. 11., 10:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Únor roku 1948, velká chvíle premiéra Klementa Gottwalda. Dvanáct demokratických ministrů jeho vlády podává demisi s vidinou, že Gottwald padne a prezident Beneš jmenuje prozatímní úřednickou vládu, která zemi dovede k předčasným volbám, v nichž už by komunisté rozhodně nevyhráli. Během několika rozhodujících dnů se ale tento taktický manévr ukazuje jako politická pošetilost a hrubé podcenění protivníka.