České století: Den po Mnichovu (1938)
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR

film

po 5. 11., 10:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Prezident Beneš a plukovník Moravec. Jeden chce klid a přežití, druhý zničující válku. Jeden budoucí vítěz, druhý budoucí zrádce národa, přesto spolu jejich osudy souvisejí. V dramatickém zpracování zvratů našich dějin si připomeňme 80 let od potupného aktu Mnichovské „dohody“ (2013).

Přednášející

Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR