Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií
Pořádá: Psychologický ústav AV ČR

workshop

st 7. 11., 9:00; 13:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ
Téma: astronomie
Po padesáti letech výprav člověka do kosmu je zřejmé, že jsou lidé při náročných a složitých kosmických operacích schopni podávat mimořádně vysoké a kvalitní výkony. Cílem tohoto příspěvku je popsat významné fyzikální a fyziologické proměnné, které patří do množiny „mnohočetných stresorů“ a ovlivňují chování, prožívání a výkonnost člověka v kosmu v rámci orbitálních či výhledově meziplanetárních misí. Účastníci se mohou těšit i na malou ochutnávku jídel, která se podávala v projektu Mars 500.

Přednášející

PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR