Politická karikatura a satira v období 1933–1953
Pořádá: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem

přednáška

st 7. 11., 15:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, jazyk a literatura, technika a technologie, umění
Přednáška se prostřednictvím karikatur a satiry zaměří na tři důležitá osmičková výročí, roky 1918, 1938 a 1948. K vidění budou satirické kresby od Čechů, Slováků i českých Němců. Přítomní se seznámí s alternativní obrazovou historií našeho území – od první republiky, přes 2. světovou válku, dobu poválečnou až do počátku 50. let od více či méně zapomenutých karikaturistů. Málokdo dnes ví, že jeden z nejvýznamnějších evropských karikaturistů, Hanns Erich Köhlera, pochází z našeho regionu.

Přednášející

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem