Den otevřených dveří Botanického ústavu AV ČR
Pořádá: Botanický ústav AV ČR – Botanický ústav, pobočka Brno

akce na pracovišti
exkurze

st 7. 11., 9:00–17:00, termín na objednávku
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, střední školy
Téma: biologie
Brněnské pracoviště tvoří tři oddělení: Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, oddělení vegetační ekologie a paleoekologická laboratoř. Během dne otevřených dveří budete mít možnost si tato oddělení prohlédnout a seznámit se s výzkumy, které se na těchto pracovištích provádějí.