Milada Paulová – prominentní historička I. odboje
Pořádá: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

přednáška

po 5. 11., 16:30
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Přednáška pojednává o významné české historičce Miladě Paulové, první ženě v Československu, která dosáhla nejvyšších vědeckých stupňů a vnesla do vědy několik kontroverzních otázek. Paulová se zasloužila o zdokumentování českého a jihoslovanského odboje během I. světové války; její díla tvoří základní kameny pro poznání novodobé historie slovanských národů. Přesto se dostala několikrát na index a nakonec to byla byzantologie, která jí poskytla pole pro další vědecký rozvoj. V kontrastu ke kariérním úspěchům byl její rodinný život velmi komplikovaný a osamocený.

Přednášející

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D., působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Zaměřuje se na dějiny čs. vědeckých institucí a osobností ve 20. století, hospodářské aktivity čs. legií 1914–1939, problematiku spisové služby a eGovernmentu.