Žena mezi prací a domácností v první polovině 20. stol.
Pořádá: Univerzita Hradec Králové

přednáška

út 6. 11., 16:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie
Přednáška sleduje z různých úhlů pohledu (genderový, třídní, etický) ženskou produktivní a reproduktivní práci. Soustřeďuje se na problematiku profesní kvalifikace, uplatnění na trhu práce, mezd a platů, skloubení profese s prací v domácnosti s důrazem na dvojí zatížení. Téma je zasazeno do historického kontextu a diskurzu o ženské práci.

Přednášející

prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Univerzita Hradec Králové
Historička a profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se specializuje na dějiny 20. století a genderovou historii. Autorka a spoluautorka několika monografií a kapitol v zahraničních a v domácích kolektivních monografiích.