Program Týdne vědy a techniky

Den otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR
Pořádá: Psychologický ústav AV ČR

čt 9. 11.
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
den otevřených dveří

Psychologický ústav AV ČR se orientuje na základní výzkum v oblastech psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie zdraví. Dále se zaměřuje na vývoj moderních metod a přístupů v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie.
 
Další informace: www.psu.cas.cz

V rámci Dne otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR můžete navštívit tyto akce:

Prohlídka ústavu

čt 9. 11., 10:00
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
den otevřených dveří
exkurze

Během prohlídky Psychologického ústav AV ČR návštěvníci dostanou obecnou informaci o historii a fungování ústavu. Stejně tak i možnost ptát se na to, co je v souvislosti s Psychologickým ústavem zajímá. Délka exkurze je cca 60 min.