Den otevřených dveří v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR – Valentinská

akce na pracovišti
exkurze

čt 8. 11., 10:00–14:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, střední školy
Téma: jazyk a literatura
Akce je koncipována jako exkurze s výkladem o historii pracoviště zkoumajícího vývoj českého jazyka od jeho počátku po národní obrození. Návštěvníkům bude stručně představena historie oddělení a jeho nejvýznamnější výstupy, především vědecké slovníky či databáze historické češtiny a edice historických textů v podobě knižní i elektronické. Zájemci budou též seznámeni s metodami práce s historickým jazykovým materiálem a svoje dosavadní znalosti starší češtiny si budou moci ověřit v kvízu.

Přednášející

Mgr. Štěpán Šimek
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Kateřina Heřmanská
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Jan Dušek
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR