Etymologické oddělení – historie i současnost
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR – Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno – etymologické oddělení

akce na pracovišti
exkurze

čt 8. 11., 10:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: jazyk a literatura
Cílem exkurze je seznámit návštěvníky s historií vzniku etymologického oddělení, s významnými osobnostmi, které v něm působily, i s náplní práce současného pracoviště.

Přednášející

Doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR