Individuální konzultace k odborným textům v angličtině
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR – Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, Hybernská

akce na pracovišti
diskuze/beseda

čt 8. 11., 9:00–16:00
Věková skupina: úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: jazyk a literatura
V rámci Dne otevřených dveří nabízí Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR ochutnávku svých konzultačních služeb. Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo potřebuje psát akademický text v angličtině nebo připravuje např. konferenční prezentaci a kdo u nás dosud na konzultaci nikdy nebyl. Zapisovat se můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na 60minutové časové bloky ve čtvrtek 9. 11. mezi 9. a 16. hodinou.

Přednášející

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Dagmar Frančíková, Ph.D.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Eleanor Lurring, M.A
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
James J. Tufano, Ph.D.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR