Jméno Česko a jeho cizojazyčné mutace v postojích veřejnosti
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

přednáška

pá 9. 11., 9:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: jazyk a literatura
Přednáška se zaměřuje na jednoslovné jméno naší vlasti od vzniku Československa po současnost, věnuje se především vývoji postojů politiků, žurnalistů, podnikatelů, sportovců, vědců i veřejnosti k českému jednoslovnému jménu i jeho cizojazyčných mutací v období od vzniku samostatného českého státu do současnosti.

Přednášející

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Libuše Čižmárová je brněnská dialektoložka, pracuje v Dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je spoluautorkou všech šesti dílů Českého jazykového atlasu, koncepčně a autorsky se podílí na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku a na Slovníku nářečí českého jazyka. Je členkou mezinárodního kolektivu autorů Evropského jazykového atlasu. Dlouhodobě se zabývá též jednoslovným zeměpisným jménem naší vlasti v češtině i v cizích jazycích.