Podívej se do slovníku!
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR – Letenská

akce na pracovišti
exkurze

čt 8. 11., 10:00, 14:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: jazyk a literatura
Exkurze s přednáškou nabízí pohled do zákulisí oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Návštěvníci se seznámí s tím, jak se zde sbírala slova v minulosti a jak se to dělá dnes. Následně se pozornost zaměří na slovník současné češtiny, z nějž byla dosud zveřejněna hesla s náslovím a-. Jaká slova se do slovníku (ne)zařazují, jak se tvoří výklad významu a je snadné vybrat slovníkové příklady? Zodpovíme nejen tyto otázky, prostor bude i pro diskusi.

Přednášející

Mgr. Sylva Nzimba
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Sylva Nzimba studovala na FF UK. V Ústavu pro jazyk český AV ČR je vedoucí pracovní skupiny lexikografické excerpce a členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny. Zabývá se především novou slovní zásobou a slovotvorbou češtiny.
Mgr. Michaela Lišková
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Michaela Lišková vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK. V Ústavu pro jazyk český AV ČR působí jako členka hlavní redakce připravovaného Akademického slovníku současné češtiny. Zaměřuje se zejména na novou slovní zásobu, stylistické kvalifikátory a slovníkovou exemplifikaci.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Mgr. Jan Křivan, Ph.D., působí v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde pracuje jako člen hlavní redakce na Akademickém slovníku současné češtiny. Specializuje se na metodologii lexikálně-gramatického popisu jazyků.