Století psychologického testování
Pořádá: Psychologický ústav AV ČR

přednáška

čt 8. 11., 17:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: psychologie
Před sto lety skončila první světová válka, která se do historie zapsala mj. také zájmem o psychologickou testovou diagnostiku. Její počátky se datují rokem 1905 a v průběhu následujících více než sta let zaznamenala rychlý
a zajímavý rozvoj, jehož přiblížení bude obsahem přednášky. Bude věnována rozvoji psychologických testů ve světě, ale i v Československu před druhou světovou válku i po ní a České republice v posledních desetiletích.

Přednášející

Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., je v současné době ředitelem Psychologického ústavu AV ČR. Odborně se věnuje metodologii psychologického výzkumu, k níž patří také teorie testů, což je obor zabývající se tvorbou psychologických testových metod a ověřováním jejich vlastností.