Žena mezi prací a domácností v první polovině 20. století
Pořádá: Sociologický ústav AV ČR

přednáška

po 5. 11., 19:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie
Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly ženy z lásky k rodině? Zhroutila by se společnost, kdyby ženy přestaly vykonávat domácí práce?Historička a profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Dana Musilová se specializuje na dějiny 20. století a genderovou historii. V přednášce, pořádané Národním kontaktním centrem pro gender a vědu Sociologického ústavu AV ČR, se bude zabývat otázkami počátků placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného přístupu na trh práce. Neopomene ani dobový pohled veřejnosti na profesní činnost žen.

Přednášející

prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Univerzita Hradec Králové
Historička a profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se specializuje na dějiny 20. století a genderovou historii. Je autorkou a spoluautorkou několika monografií a dalších odborných textů. V roce 2017 vydala spolu s M. Bahenskou a L. Heczkovou knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci.