Středověká dílna – Jak na módu a modní doplňky ve středověku
Pořádá: Historický ústav AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, Praha

akce na pracovišti
workshop

čt 8. 11., 9:00, 14:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Dozvíte se, jak se lidé ve středověku oblékali, co mohl nosit kupec, bohatá měštka, urozená paní, a co dokonce musel nosit panovník. Uvidíte, jak se předlo, tkalo na hřebenovém stávku nebo na karetkách, jak se vyráběly šňůrky nebo se pletlo na prstech.

Přednášející

PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
Dana Dvořáčková-Malá působí jako vědecká pracovnice v Historickém ústavu AV ČR; věnuje se dějinám každodennosti ve středověku a překladatelství středověké literatury. Vede Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku. Je autorkou řady publikací o životě na panovnických dvorech ve středověku.
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha
Helena Březinová je vědeckou pracovnicí Archeologického ústavu AV ČR Praha; je vedoucí Restaurátorských laboratoří. Specializuje se na historii textilní výroby a její doklady v archeologických nálezech z pravěku a vrcholného středověku. Je autorkou řady studií s tematikou archeologického textilu.