Známe ambasadory Týdne vědy a techniky AV ČR!

Známe ambasadory Týdne vědy a techniky AV ČR!

01. 11. 2019

Jsou to odborníci na slovo vzatí. Vědci, kteří jsou špičkou ve svém oboru a zároveň umí poutavě přednášet pro širokou veřejnost. Ano, řeč je o ambasadorech Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, kteří nebudou chybět ani na letošním 19. ročníku!

Tématem festivalu jsou tentokrát globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy či plýtvání potravinami. A právě tato témata se budou prolínat přednáškami našich ambasadorů. Na koho se můžete těšit?

Pojďme si je představit!

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

V pondělí 11. 11. se vám od 16:30 v Praze na Národní představí prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. s přednáškou na téma „Jak zajistit dostatek zdraví prospěšných potravin?“.

Více než čtvrtina lidstva nemá v současnosti přístup k dostatku zdravých potravin. Jejich zajištění zůstává zatím nedostižným cílem. Náprava není jednoduchá, vyžaduje komplexní přístup a komplikuje ji růst světové populace i změna klimatu. Má lidstvo ještě naději?

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. absolvoval v roce 1978 Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1992 působí externě na Katedře buněčné biologie a genetiky UP, kde přednáší tři semestrální kurzy. V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci, které založil a vede, se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Se svým týmem vypracoval nové metody, které usnadňují analýzu složitých genomů a v rámci mezinárodních projektů se podílí na čtení dědičné informace významných druhů rostlin. V roce 2012 obdržel od AV ČR cenu „Praemium Academiae“. Je členem Učené společnosti a v roce 2018 získal Národní cenu vlády ČR Česká hlava.

Ing. Jiří Plešek, CSc.

V úterý 12. 11. od 18:00 hodin se můžete těšit na panelovou diskuzi „Energie pro budoucnost“. Do tajů nízkoemisní energetiky vás zavede Ing. Jiří Plešek, CSc., který se zaměří na vývoj nových technologií k omezení emisí skleníkových plynů.

Ing. Jiří Plešek, CSc. vystudoval Strojní fakultu ČVUT, obor Aplikovaná mechanika. V osmdesátých letech pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů. Zde vyvíjel programy a numerické algoritmy pro využití metody konečných prvků v mechanice. V devadesátých letech založil s kolegy firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seizmickými výpočty strojních součástí, zejména zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 působí v Ústavu termomechaniky AV ČR. V roce 2013 se stal jeho ředitelem. Koordinuje akademický výzkumný program Účinná přeměna a skladování energie a od roku 2015 je též předsedou komise pro energetiku AV ČR.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

Čtvrtek 14. 11. od 9:00 bude ve znamení globálních změn. Ambasador Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. a ředitel Ústavu výzkumu globálních změn AV ČR si připravil přednášku s názvem „Globální změna útočí – mýtus nebo realita ve světle Encykliky papeže Františka ´LAUDATO SI´“. Profesor Marek vám ukáže, že Encyklika není jen náboženským dílem, ale přináší i zásadní názory na obecnou otázku našeho vztahu k planetě a rozvoji společnosti.

Profesor Michal V. Marek vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, postgraduální kurz si udělal na Univerzitě Karlově v oboru Zpracování dat v experimentálním výzkumu. Stal se kandidátem biologických věd Fyziologie rostlin na ČSAV. V oboru Biofyzika na UK získal doktorský titul a následně se stal doktorem biologických věd. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně se stal profesorem.

Vyučoval jak na Univerzitě Karlově v Praze, na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale i na své alma mater Mendelově univezitě v Brně, kde učí doposud. Mimo jiné je viceprezidentem odborné skupiny „Global Changes and Forest Ecosystems“, člen rady experů podvýboru pro vědu a vzdělání Poslanecké sněmovny či členem expertní skupiny „Societal challenge“ HORIZON 2020.

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

Voda nad zlato“. To je název panelové diskuze v pátek 15. 11. od 18:00, na které bude doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. hledat odpovědi na otázky, jestli budeme mít v budoucnu dostatek vody, jestli tím bude ohrožené naše zemědělství či jakou máme kvalitu vody.

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. jeředitelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se procesy úpravy vody v souvislosti s odstraněním látek produkovaných sinicemi a řasami a mikropolutanty.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Nenechte si ujít ani našeho posledního ambasadora - zakladatele oboru Orální historie – soudobé dějiny FHS UK Prof. PaedDr. Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D.!

V pátek 15. 11. od 17:00 hodin v Kampusu Hybernská se můžete těšit na jeho přednášku „Listopad 1989: jeho kořeny, průběh a proměny během následujících let“. Zaměří se i na nakládání se symbolem sametové revoluce ve veřejném prostoru. Jak se o Listopadu hovořilo rok po revoluci, jak po vstupu do Evropské unie a co pro nás Listopad 1989 představuje dnes? Na všechny tyto otázky najdete odpovědi právě během zmíněné přednášky.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. zÚstavu pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy patří mezi české i světové kapacity na poli orální historie. Zabývá se českými moderními dějinami a je jedním z prvních průkopníků české orální historie.