Představujeme ambasadory 18. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR

Představujeme ambasadory 18. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR

27. 09. 2018

Také osmnáctý ročník Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR má své ambasadory. Letošní téma reflektuje století naší republiky i české vědy, a proto bohatý program v jednotlivých dnech zaštítí odborníci, kteří se ve svém bádání tomuto období věnují. Na koho se tedy můžete těšit?

V pondělí 5. listopadu, kdy se zaměříme na období let 1918–1938, se role ambasadorky ujme PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.,historička z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Je odbornicí na české dějiny první poloviny 20. století, první světovou válku, odboj, exil, propagandu a meziválečné Československo. Další přednášku v pondělí v budově Akademie věd na Národní pronese Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D., o osudech pražských německých filozofů před druhou světovou válkou.

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.,si bere „pod křídla“ program v úterý 6. listopadu a období let 1938–1948. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a šéfredaktor Czech Journal of Contemporary History se zabývá především dějinami mezinárodních vztahů za druhé světové války a v první fázi války studené. O těchto událostech/tématech také publikoval mnoho monografií. Kromě jeho přednášky se můžete v úterý zúčastnit třeba workshopu Historického ústavu AV ČR, na kterém vám jeho zástupci ukážou, jak se pátralo po nacistických zločincích.

Středeční program a léta 1948–1968 zaštítí prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., který se zaměřuje na české a československé dějiny po roce 1945, konkrétně na vývoj politického systému a politického stranictví. Je pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, autorem mnoha odborných studií a podílel se také na vzniku učebnic nejnovějších dějin. Pokud nestihnete jeho dopolední přednášku o proměnách Československa, přijďte si ve 13:00 hod. poslechnout vyprávění o cestě českého chemika Jaroslava Heyrovského k Nobelově ceně, kterou připravil Ústav fyzikální chemie AV ČR.

Čtvrtek 8. listopadu ovládnou roky 1968–1989 a bude je reprezentovat PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde působil 19 let jako ředitel. V současnosti se zabývá československými dějinami po roce 1945 v mezinárodním kontextu. Ve čtvrtek pronese přednášku na téma pražské jaro jako událost mezinárodních dějin; večer se spolu s dalšími odborníky zúčastní panelové diskuse.

V pátek 9. listopadu se společně zaměříme na roky 1989–2018, provede nás jimi PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., která je vědeckou pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a zabývá se politickými a sociálními dějinami pozdního socialismu, revolucí v roce 1989 a postkomunistickou transformací. Vede pracovní skupinu pro dějiny parlamentarismu a je spoluautorkou několika knih, například Rozděleni minulostí: Vytváření politických identit v České republice po roce 1989.

Se všemi ambasadory se můžete potkat na přednáškách a panelových diskusích během Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, který se uskuteční od 5. do 11. listopadu 2018.